Audit

Audit

Audit tehnic pentru sistemele informatice

Specialiștii care realizează auditul urmăresc o serie de pași esențiali pentru identificarea breșelor de securitate, a vulnerabilităților și a gradului de performanță a sistemelor IT. Din punct de vedere al securității, este analizat modul în care circulă informațiile în interior și sunt identificate posibilele riscuri de acces neautorizat la rețea și la resursele acesteia, dar și de pierdere a datelor. RSD oferă un spectru larg de servicii de audit pentru compania Dvs, după cum urmează:

Teste de penetrare a sistemelor informatice

Realizăm audituri de securitate pentru aplicații, baze de date, sisteme de operare și infrastructura IT precum și teste de penetrare externă și internă folosind metodologii și instrumente specializate. Toate testele se efectuează de către personal calificat prin folosirea unui laborator specializat.

Audit al controalelor și procedurilor IT

Evaluăm riscurile aferente mediului IT din cadrul organizațiilor și realizăm audituri ale controalelor generale IT și ale politicilor și procedurilor implementate. Printre procedurile incluse în auditul nostru se numară: Politica de Securitate IT, Procedura de Administrare a Utilizatorilor, Procedura de Management al Schimbărilor, Procedura de Back-up, Procedura de Management al Incidentelor IT etc.

Audit tehnic pentru sistemele informatice

Specialiștii care realizează auditul urmăresc o serie de pași esențiali pentru identificarea breșelor de securitate, a vulnerabilităților și a gradului de performanță a sistemelor IT. În cadrul unui audit, sunt verificate toate stațiile de lucru, serverele și aplicațiile aferente, dar și rețelele de comunicații. Din punct de vedere al securității, este analizat modul în care circulă informațiile în interior și sunt identificate posibilele riscuri de acces neautorizat la rețea și la resursele acesteia, dar și de pierdere a datelor.

jefferson santos SoCnyQmkzI unsplash scaled
beatriz perez moya XNTPVUUgk unsplash scaled

Audit intern IT

Asistăm organizațiile ce doresc externalizarea funcției de audit intern IT prin realizarea activităților specifice: evaluarea riscurilor IT, definirea planului de audit intern IT, evaluarea controalelor IT în zonele identificate ca având potențial de risc crescut, etc.

Audit IT al conformității sistemelor cu legislația contabilă și fiscală

Realizăm audituri ale sistemelor informatice pentru conformitatea cu standardele de contabilitate și fiscale ale Republicii Moldova. Ariile în care putem realiza aceste revizuiri includ: contabilitatea generală, managementul stocurilor, managementul mijloacelor fixe, tranzacțiile cu numerar, fiscalitate etc.

Pentru detalii cu privire la procedurile de audit, contactați echipa RSD la [email protected]