Consultanță

Consultanță

Prin consultanța IT oferim suport informațional de specialitate!

RSD oferă suport informațional de specialitate companiilor. Consultanța IT contribuie semnificativ la obținerea unui avantaj competitiv prin identificarea celor mai adecvate soluții de exploatare a infrastructurii IT și valorificarea noilor tehnologii. Consultanții noștri sunt la curent cu cele mai noi tehnologii IT și soluții prin care vă puteți optimiza costurile, îmbunătăți eficiența și rezultatele activității. Alegând serviciul nostru de consultanță IT veți fi asigurat de accesul la cele mai noi și mai performante soluții hardware și software raportate la nivelul bugetului dvs.

Consultanță în implementarea sistemelor IT

Asistăm organizațiile pe toată durata proiectelor de implementare a sistemelor IT.

Consultanță pentru securizarea accesului la informații

Specialiștii noștri pot oferi servicii de implementare și configurare a echipamentelor de securitate (Sistem de detecție a intruziunilor, firewall-uri, router-e etc.) precum și a politicilor automate de protejare a accesului la informații (politici la nivel de echipamente, la nivel de Active Directory etc.).

Consultanță în elaborarea și evaluarea cadrului de guvernanță referitor la securitatea cibernetică

Tehnicienii noștri efectuează teste interne și externe de penetrare a rețelei informatice pentru a evalua gradul de securizare a companiei Dvs.

Consultanță pentru implementarea standardelor IT precum ISO 27001, ISO 20001, etc.

Asistăm organizațiile în implementarea celor mai înalte standarde de guvernanță IT precum ISO 27001, ISO 20001, etc.

RSD CERTIFICARI  scaled

ALTE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ȘI SUPORT

Consultanță în dezvoltarea politicilor și procedurilor IT

Asistăm organizațiile prin revizuirea politicilor și procedurilor IT existente sau dezvoltarea unui set nou de politici și proceduri aliniat la nevoile organizației precum și la cele mai importante standarde internaționale în domeniu.

Consultanță în dezvoltarea Planurilor de Recuperare în Caz de Dezastru

Analizăm cerințele de afacere ale organizațiilor și dezvoltăm planuri și proceduri de lucru care vor asigura recuperarea sistemelor IT și continuitatea activităților în cazul apariției unui eveniment neașteptat.

Managementul și evaluarea proiectelor IT

Asistăm organizațiile în administrarea proiectelor IT prin definirea și monitorizarea aspectelor legate de planificare, organizare, coordonare și controlul acestora.

Servicii de consultanță în planificarea continuității afacerii (BCP)

Oferim suport pentru optimizarea resurselor IT ale companiei și îmbunătățirea proceselor orgganizaționale aferente domeniului.