Certificări

Certificări

Organisme de certificare cu renume mondial

RSD, în baza parteneriatelor cu organisme de certificare cu renume mondial, vă ajută să obțineți certificări în domeniul securității, a sistemelor de operare și a aplicațiilor de business.

Beneficiați de certificări ISO ale sistemelor de management de la Certind sau TUV Austria GMBH.

Certificare SMSI ISO 27001:2013 – Sisteme de Management al Securităţii Informaţiei 

Implementarea sistemului de management pentru securitatea informației şi certificarea ISO 27001:2013 a companiei demonstrează angajamentul pentru protecţia datelor procesate, continuitatea activităţilor (business continuity) şi respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu.

Etapele implementării certificarii SMSI ISO 27001:2013(securitatea informației):

 • Evaluarea riscului şi impactului incidentelor grave asupra firmei;
 • Tratarea riscurilor respectând cerinţele standardelor utilizate ca referinţă pentru Sistemele de management ale securității informațiilor.

După finalizarea cu succes a implementării Sistemului de Management al Securităţii Informaţiilor, se poate realiza certificarea ISO 27001:2013.

RSD CERTIFICARI scaled
RSD Certificari scaled
Certificare ISO 9001:2015 – Managementul Calității

Standardul ISO 9001 specifică cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității, cu scopul de a satisface cerințele clienților. Standardul ISO 9001 poate fi aplicat de către orice organizație care dorește să îmbunătățească funcționarea sa, indiferent de mărimea sau domeniul de aplicare și este cel mai răspândit standard de management la nivel mondial.

Implementarea unui sistem de mana­gement al calităţii certificabil ( printr-o certificare ISO 9001:2015 ) într-o organizaţie necesită:

 • Hotărârea fermă şi coordonarea nemijlocită a managementului de vârf.
 • Implicarea conştientă şi continuă a întregului personal al organizaţiei, în primul rând a oricărui factor de deci­zie.
 • Aportul calificat al unor specialişti în domeniul managementului calităţii.
 • Stabilitate organizaţională şi managerială a organizaţiei.
 

Certificare ISO 22301:2019 - Managementul continuității afacerii

ISO 22301:2019 specifică cerințele pentru a planifica, stabili, implementa, opera, monitoriza, revizui, menține și îmbunătăți continuu un sistem de management documentat pregătit pentru a ajuta organizațiile să se protejeze împotriva incidentelor, să le poată răspunde și să se poată redresa în urma producerii acestora. Incidentele pot lua diverse forme, de la dezastre naturale de mare amploare și acte de terorism până la accidente care au legătură cu tehnologia sau incidente de mediu.

Cerințele specificate în ISO 22301:2019 sunt generice și destinate să fie aplicabile tuturor organizațiilor (sau părți ale acestora), indiferent de tipul, mărimea și natura organizației. Gradul de aplicare a acestor cerințe depinde de mediul de operare al organizației și complexitate.

Acest standard va ajuta organizațiile să își conceapă un BCM (Business Continuity Management) care este adecvat propriilor nevoi și care îndeplinește cerințele părților interesate.

Certificare ISO 37001:2016 - sistem de management anti-mită

Standardul ISO 37001:2016 reflectă bunele practici internaţionale anit-mită și este conceput să ajute o organizaţie să prevină, să detecteze şi să combată mita şi să se conformeze legilor anti-corupție şi angajamentelor voluntare aplicabile activităţilor acesteia. 

Implementarea ISO 37001:2016 Sistem de management anti-mită va ajuta la prevenirea, detectarea și gestionarea acestui fenomen. Procesul de certificare abordează următoarele elemente:

 • Politica anti-mită a companiei.
 • Controlul și formarea personalului.
 • Evaluarea riscurilor.
 • Investigarea preventivă rezonabilă.
 • Controale financiare și nefinanciare.
 • Raportarea, monitorizarea, investigarea și revizuirea.
 • Acțiuni corective și îmbunătațirea continuă.

Pentru detalii cu privire la procedurile de certificare, contactați echipa RSD la [email protected]