CompTIA Security+

CompTIA Security+ stabilește cunoștințele de bază și încorporează cele mai bune practici in hands-on trouble-shooting și rezolvarea incidentelor. CompTIA Security+ validează cunoștințele de bază necesare oricărui rol de securitate cibernetică și evidențiază abilitățile practice cerute de organizații. Formează mai bine personalul nu doar pentru a identifica riscurile de securitate, ci și pentru a le aborda.

Cui i se adresează?

Acest curs se adresează profesioniștilor din domeniul IT care dețin abilități de networking și administrare în rețele bazate pe Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Windows, dar și cunoștințe despre alte sisteme de operare, cum ar fi macOS, Unix sau Linux.

 

Detalii curs

Durata

5 zile

Preț

la cerere

Nivel de specializare

1.Entry

Modalități de livrare

Clasă virtuală

Roluri asociate

Arhitect de securitate, inginer de securitate, administrator de securitate, administrator de sistem și administrator de rețea.

Ce vei învăța?

După finalizarea acestui curs, studenții vor ști să:

 • identifice conceptele fundamentale de securitate ale computerului
 • identifice amenințările și vulnerabilitățile de securitate
 • înțeleagă si vor implementa securitatea retelelor
 • instaleze și să configureze sisteme pentru securizarea aplicațiilor, rețelelor și dispozitivelor;
 • identifice și sa gestioneze incidentele de securitate
 • implementeze securitatea la nivel operațional.
 • creeze planul pentru continuitatea activității și recuperarea în caz de dezastru
 • efectueze analize de amenințare și să răspundă cu tehnici adecvate de atenuare
 • indeplineasca activitatile cu conștientizarea politicilor, legilor și reglementărilor aplicabile.
 

Cerințe preliminare:

Pentru a participa în cadrul acestui curs este recomandat ca studenții sa dețină o înțelegere fundamentală a conceptelor de computer și de rețea și să dețină certificările CompTIA A+ și Network+, sau experiență echivalenta în administrarea IT.

Agenda cursului:

Materialele de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

 • Comparing and Contrasting Attacks
 • Comparing and Contrasting Security Controls
 • Comparing and Contrasting Basic Concepts of Cryptography
 • Implementing Public Key Infrastructure
 • Implementing Identity and Access Management Controls
 • Managing Access Services and Accounts
 • Installing and Configuring Security Appliances
 • Installing and Configuring Wireless and Physical Access Security
 • Deploying Secure Host, Embedded, and Mobile Systems
 • Implementing Secure Network Access Protocols
 • Explaining Risk Management and Disaster Recovery Concepts
 • Summarizing Secure Application Development Concepts
 • Explaining Organizational Security Concepts