Date personale

41 de ani de la Convenția 108 și cea de-a 16-a ediție a Zilei Europene a Protecției Datelor

Datele personale sunt procesate în fiecare secundă la nivel mondial – la serviciu, în cadrul relaţiei cu autorităţile publice, în domeniul sănătăţii, în momentul tranzacţionării de bunuri sau servicii, în timpul efectuării călătoriilor în afara teritoriului naţional sau când posesorii datelor navighează pe internet.

La 26 aprilie 2006, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a hotărât aniversarea la 28 ianuarie a Zilei protecţiei datelor cu caracter personal, pentru a marca astfel data la care Convenţia de protejare a datelor cu caracter personal a fost deschisă pentru a fi semnată, respectiv la 28 ianuarie 1981, potrivit www.coe.int.

Este o zi cu totul specială, nu numai pentru statele membre ale Consiliului Europei, ci și pentru întreaga Comunitate Globală de Protecție a Datelor și, mai presus de toate, pentru fiecare persoană protejată de acest drept fundamental.

Republica Moldova marchează acest eveniment alături de toate statele europene, fiind semnatară a Convenției 108. Deși abia la început de cale, în Republica Moldova se realizează tot mai multe progrese la acest capitol. Un pas important este adoptarea Legii nr. 175 din 11 noiembrie 2021 pentru modificarea unor acte normative ce vizează domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 
RSD se aliniază la eforturile de respectare a dreptului la viață privată și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, consacrate ca drepturi fundamentale precum și la promovarea principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal și propune, în acest context, o serie de instruiri dedicate responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal.

Beneficiați de instruire în cadrul cursului Data Protection Officer

Dacă sunteți persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, sunteți implicat în managementul riscurilor informaționale care vizează și date cu caracter personal, sau dacă sunteți sau doriți să deveniți consultant în domeniul elaborării, implementării și adaptării procedurilor GDPR în cadrul unei instituții; dacă sunteți membru al securităţii informaţiei, a managementului incidentelor şi  a echipei de business continuity, sau dacă sunteți expert sau consilier în securitatea datelor personale – RSD vă propune cursul Data Protection Officer – Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal conform cerinţelor Regulamentului 679/2016 (GDPR). Acest curs vă va oferi cunoștințe de bază și recunoașterea competențelor profesionale pentru a practica această meserie. 

Câteva din subiectele programului de instruire:

  • Clasificarea datelor cu caracter personal;
  • Evaluarea impactului pierderii confidentialităţii (DPIA – Data Privacy Impact Assessment);
  • Principii şi măsuri de securitate a datelor conform ISO 27001 – Sistemul de management al securităţii informaţiilor şi ISO 27018 – Cod de practică în protecţia datelor cu caracter personal în cloud;
  • Stabilirea structurii organizatorice şi responsabilităţilor acesteia în protecţia datelor cu caracter personal.

Curs Data Protection Officer - Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal conform cerinţelor Regulamentului 679/2016 (GDPR)

23.02.2022 - 25.02.2022
280.00

Curs Data Protection Officer acreditat ANC - Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal conform cerinţelor Regulamentului 679/2016 (GDPR)

16.03.2022 - 15.04.2022
384.00
Comments are closed.