Operatorii de date cu caracter personal și persoanele împuternicite de către operator, au obligația, începând cu 10 ianuarie 2022, de a desemna persoana responsabilă cu protecția datelor.
Prevederea a fost adoptată prin Legea nr. 175 din 11 noiembrie 2021 pentru modificarea unor acte normative. La fel, au fost efectuate modificări la prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova, sub aspectul faptelor contravenționale imputabile prelucrării datelor cu caracter personal cu încălcarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. 
„operatorii de date cu caracter personal” – „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;  
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

RSD, împreună cu partenerii săi, TUV Austria și Ittraining România, vă pot oferi instruirea necesară pentru a vă conforma prevederilor legale.

Beneficiați de instruire în cadrul cursului Data Protection Officer

Dacă sunteți persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, sunteți implicat în managementul riscurilor informaționale care vizează și date cu caracter personal, sau dacă sunteți sau doriți să deveniți consultant în domeniul elaborării, implementării și adaptării procedurilor GDPR în cadrul unei instituții; dacă sunteți membru al securităţii informaţiei, a managementului incidentelor şi  a echipei de business continuity, sau dacă sunteți expert sau consilier în securitatea datelor personale – RSD vă propune cursul Data Protection Officer – Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal conform cerinţelor Regulamentului 679/2016 (GDPR). Acest curs vă va oferi cunoștințe de bază și recunoașterea competențelor profesionale pentru a practica această meserie. 

Câteva din subiectele programului de instruire:

  • Clasificarea datelor cu caracter personal;
  • Evaluarea impactului pierderii confidentialităţii (DPIA – Data Privacy Impact Assessment);
  • Principii şi măsuri de securitate a datelor conform ISO 27001 – Sistemul de management al securităţii informaţiilor şi ISO 27018 – Cod de practică în protecţia datelor cu caracter personal în cloud;
  • Stabilirea structurii organizatorice şi responsabilităţilor acesteia în protecţia datelor cu caracter personal.

Curs Data Protection Officer - Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal conform cerinţelor Regulamentului 679/2016 (GDPR)

23.02.2022 - 25.02.2022
280.00

Curs Data Protection Officer acreditat ANC - Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal conform cerinţelor Regulamentului 679/2016 (GDPR)

17.01.2022 - 17.02.2022
384.00
Comments are closed.