Desemnarea persoanelor responsabile cu protecția datelor a devenit o obligație!

Operatorii de date cu caracter personal și persoanele împuternicite de către operator, au obligația, începând cu 10 ianuarie 2022, de a desemna persoana responsabilă cu protecția datelor.Prevederea a fost adoptată prin Legea nr. 175 din 11 noiembrie 2021 pentru modificarea … Read More