Optimizarea operațiunilor IT ale Brutăriei Bardar prin servicii de outsourcing

Brutăria Bardar, fondată în anul 2000 în localitatea cu același nume, a cunoscut o expansiune remarcabilă în ultimii cinci ani, devenind un actor important pe piața produselor de patiserie.

Direcționându-se către export și implementând practici ecologice, brutăria a experimentat o creștere semnificativă, fapt care a adus cu sine și o serie de provocări legate de infrastructura IT – o situație tipică pentru afacerile de familie mici care la un moment dat încep să se extindă.

Provocări

Anterior colaborării cu echipa noastră, Brutăria Bardar apela la servicii IT fragmentate de la mici furnizori. Fapt care însemna costuri ridicate, timp de așteptare mai mare, probleme de compatibilitate și sincronizare a acțiunilor, etc.

În lipsa unei abordări complexe a infrastructurii IT, echipamentele existente nu mai corespundeau necesităților de dezvoltare ale companiei. Echipa companiei se confrunta cu probleme legate de utilizarea softurilor și asigurarea securității informatice a datelor

Soluții oferite de RSD

1. Consultanță privind infrastructura IT

RSD a efectuat un audit detaliat al infrastructurii și securității rețelei. Am recomandat echipamentele necesare pentru a îmbunătăți performanța rețelei, ca exemplu firewall, router,
switch-uri, etc.

2. Implementarea soluțiilor de securitate

RSD a implementat soluții de securitate, inclusiv programe antivirus, pentru a proteja datele și informațiile sensibile.

3. Migrare în cloud

RSD a facilitat migrarea poștei de email în cloud, utilizând serviciile Microsoft pentru a asigura accesul facil și sigur la date.

4. Suport în efectuarea achizițiilor

RSD a oferit consultanță în achiziționarea tehnicii de calcul, asigurând compatibilitatea și nevoile specifice ale brutăriei.

Beneficii

Stabilitatea infrastructurii. Îmbunătățirea infrastructurii IT a condus la utilizarea mai eficientă a resurselor

Reducerea costurilor. Costurile pentru serviciile IT au fost reduse semnificativ, oferind brutăriei o soluție economică și sustenabilă.

Oportunități

Automatizare procese 
Extinderea ariei de activitate ar putea include automatizarea proceselor pentru a gestiona eficient creșterea continuă a afacerii.

Digitalizare operațiuni 
Continuarea colaborării pentru a dezvolta și digitaliza operațiunile de lucru, inclusiv dezvoltarea unor servicii conexe.

Comments are closed.